Геодезисты. Иллюстрация. 2014, бумага, карандаш, 21Х30